top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky se řídí zákonem. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění (dále jako „OZ“), konkrétně do ust. § 1751 a následujících OZ.

 

SJEDNÁNÍ FOCENÍ

Focení je možné objednat skrze formulář na tomto webu, telefonicky nebo emailem. Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem. Objednávkou klient stvrzuje přijetí obchodních podmínek uvedených níže a srozumění s nimi. Klient také bere na vědomí, že fotograf má svůj autorský přístup a styl, se kterým fotograf pracuje, a nemá proti němu žádné výhrady.

Doprava do vzdálenosti 30 km od sídla fotografa je zdarma, nad tuto vzdálenost je účtováno 5 Kč/km.

PRŮBĚH A DOBA FOCENÍ

Doba focení je uvedena u každého fotobalíčku. Hodina fotografování se počítá od dohodnutého času, zahrnují se do ní i prostoje způsobené klientem (cena zahrnuje i převlékání, styling a přípravu fotografování na scéně, je-li chyba na straně fotografa, nebude čas počítán do celkové ceny zakázky). Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení. V případě zpoždění klienta o více něž 20 minut si fotograf vyhrazuje právo fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit. Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem.

 

ZRUŠENÍ TERMÍNU FOCENÍ

Domluvený termín focení je možné bezplatně zrušit nejpozději 3 dny před focením, a to telefonicky nebo e-mailem.

Závazně objednané svatební focení je možné bezplatně zrušit nejpozději do 8 týdnů před termínem focení, v případě zrušení v termínu 8 - 4 týdny před sjednaným termínem propadá uhrazená záloha na focení, v případě zrušení v termínu 4 týdny a méně před sjednaným termínem focení je klient povinen uhradit plnou cenu focení.

 

SPLATNOST CEN

Cena za fotobalíček je splatná ihned po focení, hotovost mějte prosím nachystanou přesně. Cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku se hradí převodem na účet ještě před jejich zpracováním.

Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Okamžikem objednání fotografických služeb klientem získává Renata Hurychová fotograf do odvolání, nejméně však na dobu 2 let, souhlas klienta ve smyslu platných předpisů týkajících se ochrany osobních údajů se zpracováním osobních údajů (tj. jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, emailová adresa, telefonní číslo) za účelem poskytování služeb, zpracování fotografií a k realizaci vzájemné komunikace mezi fotografem. Ochrana těchto osobních údajů podléhá nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679.

 

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

Do týdne po uskutečněném focení obdrží klient odkaz na galerii s neupravenými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě. Zaslané náhledy, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf, jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku. Zaslané náhledy mohou obsahovat logo fotografa. Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat, sdílet, ukládat, screenovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k úpravě). Výběr k úpravě odešle klient zpět co nejdříve, nejpozději však do týdne od jejich obdržení. Pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií. Objednání fotografií k retuši je závazné.

Každá další fotografie nad rámec fotobalíčku:

Každá fotografie navíc s úpravou 100,- Kč

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Doba dodání fotografií je 3-4 týdny od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení.

Hotová zakázka se doručí klientům v elektronické verzi zasláním přes úschovnu či na USB. Zpracované fotografie jsou dodány ve formátu JPG v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) a i ve zmenšené verzi pro web či prohlížení v TV.

V případě zájmu je možné dodat fotografie i v tištěné podobě, cena za tisk fotografií není zahrnuta v ceně fotobalíčku a bude záviset na zvoleném formátu fotografií a kvalitě papíru.

Neupravené fotografie neposkytuji

Dodací lhůta se prodlužuje v následujících případech:

  • Při výběru 10 a více ks fotografií nad rámec zvoleného balíčku

  • Pokud fotograf obdrží výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 3. týdnů od zaslání náhledů

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

Neupravené náhledy se archivují po dobu 1 měsíce od zaslání výběru. Upravené fotografie fotograf archivuje po dobu 3 měsíců.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly zveřejněny, je nutné o tom fotografa předem informovat před zahájením fotografování (nejpozději s předáním výběrů k úpravě). Pokud tak neučiníte, bere se to jako Váš souhlas. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat, a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu. Klient dále uděluje fotografovi souhlas ke zpracování fotografií pro výstavní účely.

 

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Fotografie podléhají autorskému zákonu 121/2000Sb. Všechna práva vyhrazena. Další použití je možné pouze s mým souhlasem.

bottom of page